Usługi Kancelarii Prawnej

Porady Prawne

Korzystaj z naszych porad prawnych zawsze wtedy kiedy tego potrzebujesz.

Udzielamy porad prawnych m.in. z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa handlowego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa mieszkaniowego,
 • prawa nieruchomości,
 • prawa pracy,
 • prawa przewozowego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa wykroczeń,
 • prawa zabezpieczeń i windykacji należności,

Sporządzanie pism

Zleć naszym prawnikom przygotowanie dla Ciebie pism, wniosków, pozwów czy innych dokumentów.

Przygotowujemy pisma procesowe oraz pozaprocesowe.

W sprawach sądowych i administracyjnych przygotowujemy wnioski, pozwy, odpowiedzi na pozew, zażalenia, sprzeciwy, apelacje, odwołania, skargi.


Rozwody

Zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, w tym przygotowaniem dokumentów do sądu wraz z wyjaśnieniem całości sytuacji. Zajmujemy się sprawami z zakresu alimentów, podziału majątku dorobkowego małżonków.


Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe swym zakresem obejmują wiele skomplikowanych zagadnień. Prowadzimy sprawy m. in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek. Kwestie dotyczące długów spadkowych oraz związanych z nimi ewntualnymi rozwiązaniami również są przedmiotem naszej praktyki.


Windykacja należności

Dochodzimy należności ztytułu niezapłaconych faktur, umów pożyczek, umów najmu, odszkodowań, alimentów, weksli, wynagrodzeń za prace i innych umów. Zapewniamy pełną obsługę prawną w postępowaniu przed sądowym, sądowym oraz komorniczym.


Alimenty

Przygotowanie dokumentów w sprawach o alimenty na dziecko czy w sprawach o alimenty w czasie trwania małżeństwa na rzecz drugiego małżonka a także w sprawach o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego a w uzasadnionych przypadkach zwolnienie z obowiązku alimentacji.


Sprawy pracownicze

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy, tj. m.in. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie, o ustalenie istnienia stosunku pracy.


Zakładanie i obsługa spółek

Przygotowywanie dokumentów załozycielskich i dokumentów rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego, bierząca obsługa prawna spółek, redagowanie umów handlowych, udział w negocjacjach i inne.

prawnik warszawa