Cennik

Cennik usług prawnych

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, przy zachowaniu minimalizacji kosztów Klienta.

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Wysokość honorarium jest uzależniona m.in. od szacunkowego nakładu pracy, rodzaju zleconej sprawy a także terminu jego wykonania.

Koszt porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu poświęconego na jej udzielenie.

Stała obsługa przedsiębiorców – wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju i zakresu zlecenia a także od potrzeb Klienta i jest ustalana indywidualnie.


Informacja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w wprawie opłat za czynności adwokackie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawki minimalne na zasadach ogólnych wynoszą i obliczane są od wartości przedmiotu sprawy  zgodnie z poniższym:

  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Stawki zgodnie z powyższymi rozporządzeniami obowiązują od października 2016 roku.


Staramy się by jak najmniej obciążać kieszeń naszych Klientów.

O ile to możliwe proponujemy kilka rozwiązań, z których Klient może wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie wariant.

Zadzwoń i dopytaj o szczegóły